Vodja DIH UM prejel Nagrado za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju

10/2/2021

Vodja DIH UM doc. dr. Muhamed Turkanović je prejel Nagrado Univerze v Mariboru za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju.

Doc. dr. Muhamed Turkanović je s svojim delom in izjemnimi rezultati na področju tehnologije veriženja blokov pomembno prispeval k razvoju in ugledu Univerze v Mariboru, ki se je tudi v mednarodnem prostoru uveljavila kot nosilka vrhunskih znanj ter raziskovalnega potenciala in dosežkov, povezanih s tehnologijo Blockchain. Je vodja skupine Blockchain Lab:UM, ki deluje na Inštitutu za informatiko na UM FERI. Eden pomembnejših rezultatov raziskovalno-razvojnega dela skupine pod njegovim vodstvom, je platforma EduCTX. Dr. Turkanović je koordinator dveh mednarodnih projektov, Interreg Alpine Space Smart Villages in H2020 projekt DE4A Digital Europe for All. Je tudi vodja DIH (Digital Innovation Hub) na UM. Ob svoji izjemni bibliografiji, ki vključuje objave v revijah najvišjega ranga, vabljenih predavanjih na mednarodnih konferencah, sodelovanju z gospodarstvom, svoje znanje in bogate izkušnje tudi uspešno prenaša na mlajše generacije, tako z mentorstvo kot organizacijo počitniških šol.

Skip to content