Vlada sprejela nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025

28/5/2021

Vlada je sprejela nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025, s čimer izpolnjuje zavezo za pripravo nacionalnega strateškega dokumenta za umetno inteligenco. Za koordinacijo izvajanja in spremljanja ukrepov iz programa je določila ministrstvo za javno upravo, so sporočili po seji vlade. MJU mora tako v sodelovanju z vsemi ministrstvi v pol leta pripraviti načrt izvedbe posameznih ukrepov ter načrt financiranja in opredelitev finančnih virov za njihovo izvedbo, v skladu s predvideno višino financiranja ukrepov v sprejetem nacionalnem programu.

Vlada je obenem naložila ministrstvom, da predvidene ukrepe nacionalnega programa vključijo oziroma jih upoštevajo v svojih strateških usmeritvah in dokumentih ter v skladu s finančnimi zmožnostmi načrtujejo in zagotovijo ustrezna sredstva za njihovo izvedbo.

S sprejetjem nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Sloveniji do leta 2025 se izpolnjuje zavezo za pripravo nacionalnega strateškega dokumenta za umetno inteligenco. Slovenija mora za uspešno sodelovanje oblikovati sklop med seboj skladnih podpornih ukrepov, povečati finančno podporo, zagotoviti enotno koordinirano in usmerjeno izvajanje vseh aktivnosti ter spodbuditi javni in zasebni sektor k pripravi na družbeno-gospodarske spremembe, ki jih narekuje nadaljnji razvoj in uvajanje umetne inteligence v Sloveniji, so še zapisali.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je decembra lani na prvem zasedanju članic globalnega partnerstva za umetno inteligenco že napovedal, da Slovenija pripravlja nacionalni program za umetno inteligenco. Kot je takrat pojasnil, bo ta služil kot osnova za aktivnosti na tem področju tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Koritnik je spomnil tudi na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 in dejal, da bo takrat področje digitalizacije, v tem okviru pa še posebej umetna inteligenca, deležno posebne pozornosti. Direktorat za informacijsko družbo in informatiko pri ministrstvu za javno upravo je kmalu zatem v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravil osnutek nacionalnega programa dokumenta. Pri Strateškem razvojnem inovacijskem partnerstvu Pametna mesta in skupnosti so januarja ocenili, da bo Slovenija s tem nacionalnim programom “izkoristila svoj potencial, za izboljšanje življenja svojih državljanov, za zagon in povečanje konkurenčnosti gospodarstva ter za podporo delovanju družbe na način, da se bo lahko uspešno kosala z izzivi, ki prihajajo”.

Vir: STA

Skip to content