Uspešna prijava projekta DIH WORLD

11/3/2020

DIH UM je skupaj s 40 partnerji iz cele Evrope pridobil projekt DIH WORLD (Pospeševanje uvajanja in zrelosti DIH-ov v korist digitalizacije evropskih MSP) v okviru programa H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT)

Cilj projekta DIH-World je pospešiti uvajanje naprednih digitalnih tehnologij v evropskih proizvodnih MSP v vseh sektorjih in jim pomagati pri ustvarjanju trajnostnih konkurenčnih prednosti in doseganju svetovnih trgov, s čimer krepi zmogljivosti regionalnih DIH-ov, zlasti v manj zastopanih regijah po Evropi. Namen DIH World projekta je zagotoviti DIH-om po Evropi dostop do usklajenih orodij, dobro preizkušenih tehnologij, učinkovitih metodologij, dobrega znanja, pametnih virov naložb, bogatih sredstev za izobraževanje in na splošno živahnega inovacijskega okolja. Končni cilj je pospešiti zrelost DIH-ov in razvoj njihovih zmožnosti sodelovanja ter se izogniti razkoraku DIH zaradi pomanjkanja dostopa do tehnologij, veščin, omrežij, naložb in infrastruktur s posebnim poudarkom na premalo zastopanih regijah; tako lahko izkoristijo evropske vire in zmogljivosti svojih virov v korist svojih lokalnih MSP. To bo doseženo s pomočjo platforme DIH-World, ki bo zagotovila popolno pokritost storitev, ki jih potrebujejo DIH-i in MSP-ji. Prav tako bodo odprti razpisi za eksperimente, ki bodo zagotovili zadostno tehnološko podporo MSP in srednje velikim podjetjem. Poleg široke geografske pokritosti z več kot 26 državami v Evropi, vključno s posebnimi dejavnostmi za vključevanje regionalnih in nacionalnih akterjev v mrežo DIH.

Skip to content