REGIJE IN DIGITALNA INOVACIJSKA STIČIŠČA ZA DIGITALIZACIJO EVROPSKIH PROIZVODNIH MSP NA PODROČJU AI

29/10/2020

36 partnerjev iz osmih evropskih držav je oktobra 2020 s spletnim srečanjem z več kot šestdesetimi udeleženci začelo projekt AI REGIO, ki ga financira EU. Partnerji so namenjeni evropskim MSP na poti k digitalizaciji, ki jo vodi umetna inteligenca, povezovanje vseevropske mreže digitalnih inovacijskih stičišč (DIH).

Kot je navedeno v sporočilu Evropske komisije o umetni inteligenci (COM (2018) 237 konč.), Bi morala biti EU pred tehnološkim razvojem na področju umetne inteligence in zagotoviti, da bo hitro sprejeta v celotnem gospodarstvu. Spodbujanje uvajanja umetne inteligence v Evropi je prav tako vedno bolj pomembno, da prevzamemo vodilno vlogo v proizvodnji. AI REGIO bo zagotovil, da bo pomoč prišla tja, kjer je potrebna za proizvodnjo MSP, z izkoriščanjem in obogatitvijo čezmejne mreže tako imenovanih digitalnih inovacijskih stičišč, kompetenčnih centrov, iz katerih lahko podjetja dostopajo do znanj in zmogljivosti, ki niso na voljo v njihovi regiji. Obravnavanje regionalnih, medregionalnih in vseevropskih vprašanj bo zagotovilo, da bo EU prevzela vodilno vlogo v digitalni proizvodnji in ustvarila nove priložnosti za inovacije in rast.

Cilji AI REGIO
Partnerji AI REGIO so ugotovili tri glavne vrzeli, ki trenutno ovirajo regionalne DIH-je, ki jih vodi AI, pri sprejemanju nove digitalne resničnosti in omejevanju ponudbe za zainteresirana proizvodna MSP.
Na ravni politike so strategije regionalne pametne specializacije za digitalno preobrazbo v proizvodnji nezadostno usklajene in omejujejo inovacije od razširitve do evropskih in svetovnih trgov. AI REGIO bo spodbujal tesnejše sodelovanje med evropskimi regijami, državami EU in državami, ki niso članice EU, da bi zagotovil obseg inovacij.

Na tehnološki ravni obstajajo projekti in pobude, ki delujejo preveč neodvisno drug od drugega in zamudijo priložnost, da bi imeli koristi od rezultatov drug drugega. AI REGIO bo integriral platforme za digitalno proizvodnjo iz prejšnjih projektov, ki jih financira EU, kot so BEinCPPS, MIDIH in L4MS in AI4EU, ter jih pomagal vključiti v ponudbe Digital Innovation Hubs. Te platforme za digitalno proizvodnjo bodo v zameno izkoristile sedanje storitve Digital Innovation Hubs glede njihovih poslovnih in družbenih izzivov.

Na poslovni ravni so trenutne ponudbe digitalnih inovacijskih stičišč omejene na aplikacije 4.0, ki se osredotočajo na npr. interakcija stroj-stroj, izboljšana povezljivost in analitika velikih podatkov. Še vedno se ne osredotočajo na aplikacije, ki jih poganja umetna inteligenca in ki močno spremenijo razmerje med avtonomnimi sistemi in ljudmi. Cilj AI REGIO je zapolniti to vrzel z nadaljnjim krepitvijo mreže regionalnih digitalnih inovacijskih stičišč in malih in srednjih podjetij, ki bodo skupaj izvedla 30 aplikacijskih poskusov na podlagi umetne inteligence.

AI REGIO Odprti klici za eksperimente z MSP na osnovi umetne inteligence
AI REGIO načrtuje dva zaporedna kroga odprtih razpisov (predvidoma junija 2021 in marca 2022), kjer se lahko prijavijo MSP. Več informacij bo pravočasno objavljenih na spletni strani AI REGIO.
AI REGIO je del pobude I4MS, ki podpira proizvodnjo MSP in srednje velikih podjetij z vključevanjem novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v njihovo poslovanje in je sofinanciran v okviru raziskovalnega programa Evropske unije Obzorje 2020 (sporazum o dodelitvi sredstev št. 952003).

Skip to content