StairwAI prvi odprti razpis


Projekt, financiran s strani EU, je namenjen uporabnikom z nizko tehnologijo, da bi olajšali njihovo sodelovanje v platformi AI4EU. To se bo doseglo z novim nivojem storitev, ki bodo obogatile funkcionalnost platforme na zahtevo in vsebujejo:

 • večjezično interakcijsko plast,
 • horizontalno storitev povezovanja in
 • vertikalno storitev povezovanja.

Da bi preizkusili zgoraj omenjene nove storitve, StairwAI cilja na MSP, delujoča v nizkotehnoloških sektorjih, ki nimajo takojšnjega dostopa ali znanja o tehnikah umetne inteligence, pri čemer jih StairwAI povezuje s ponudniki v oblaku in strokovnjaki za umetno inteligenco.

StairwAI bo izbral 14 nizkotehnoloških malih in srednjih podjetij za izvedbo študije izvedljivosti in pilota za uvedbo umetne inteligence. Kandidati se morajo osredotočiti na reševanje enega od področij izzivov z uporabo nabora orodij in virov AI, ki bodo na voljo na platformi AI4EU.

StairwAI ponuja:

 • finančno podporo (do 60 000 €),
 • podporo tehničnega mentorja s širokim znanjem AI in znanjem o tehnologijah, ponujenih v okviru projekta,
 • podporo poslovnega mentorja za pomoč pri opredelitvi poslovnega modela in načrta izkoriščanja za uvajanje na trg,
 • strokovnjake za umetno inteligenco (mentorji in sistemski integratorji),
 • vire strojne opreme za podporo uvajanju pilota,
 • viri in orodja AI so na voljo na platformi AI4EU.

Kdo se lahko prijavi?

Nizkotehnološka MSP (registrirana kot pravne osebe), ustanovljena v:

 • državah članicah Evropske unije ter njenih čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) oziroma
 • pridružene države H2020,
 • Združeno kraljestvo.

Izvedi več

Vir: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.