Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Iskanje

Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov


Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Podprti bodo projekti,  usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov je 45.000.000 EUR. Pridobite lahko med 50.000 EUR in 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost, giblje se med 25 % do največ 60 %. Med upravičenimi stroški so stroški, ki so del eksperimentalnega razvoja in/ali industrijskih raziskav na projektu – stroški osebja, zunanjih izvajalcev, nakupa neopredmetenih sredstev in posredni stroški.

Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 05. 2022, drugi pa 03. 04. 2023.

Razpisna dokumentacija bo/je dosegljiva na spletni strani SPIRIT.

Preberi več.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.


    Skip to content