Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019–2023)


Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
Minimalna višina subvencije: 30.000,00 €
Maksimalna višina subvencije: 100.000,00 €
Rok za oddajo vloge: 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023
Upravičeni stroški: stroški opreme, stroški zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, posredni stroški
Obdobje izvajanja operacije: 2020-2023
Odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov: 75

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.