Javni razpis – P1 PLUS 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lje zavarujete dolgoročni bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih.

Namen razpisa je hitrejše, lje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Razpisanih je 10 rokov za oddajo vlog, zadnjim rok je 20.10.2021. Višina sredstev znaša do 200.000 eur za obratna sredstva (srednje velika podjetja) do 100.000 EUR za obratna sredstva (mikro in mala podjetja) do 1.250.000 EUR za večje investicije. Podjetja lahko zaprosijo za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, z znižano obrestno mero, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu).

Bolj podroben opis pogojev in postopka odobravanja garancij se nahaja v LETAKU P1.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.