EU4Business zbira predloge za sodelovanje med EU organizacijami in državami Vzhodnega parterstva (EaP)


Leta 2009 je EU začela izvajati program Vzhodno partnerstvo (EaP), katere namen je poglobiti in okrepiti odnose med državami članicami EU in šestimi vzhodnimi sosedi: Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.

Številna MSP v regiji pa ostajajo vezana na sektorje z nizko dodano vrednostjo in še vedno ne prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in izvozu izdelkov kot bi lahko. V tem okviru je Evropska komisija sprožila pobudo EU4Business, ki MSP v šestih državah vzhodne regije pomaga uresničiti svoj polni potencial in spodbuditi gospodarsko rast.

Ukrepi, ki se izvajajo v okviru EU4BCC, so organizirani glede na sektor. Predlogi podani v okviru poziva se morajo soredotočati na sledeče sektorje:

 • Sektor bio/organske hrane (12 ukrepov
 • Vinarski sektor: 11 ukrepov
 • Turistični sektor: 12 ukrepov
 • Tekstilni sektor: 12 ukrepov
 • Kreativne industrije: 12 ukrepov

Na razpis za zbiranje predlogov se lahko prijavi partnerstvo organizacij za podporo podjetjem iz EU in vzhodnega partnerstva. Predlogi morajo vključevati aktivnosti, ki spodbujajo tesno medinstitucionalno sodelovanje (“twinnings”, B2B povezave in študijski obiski) znotraj sektorja.

Aktivnosti morajo, v kolikor je to mogoče, pokriti vsaj tri izmed sledečih tematskih področji:

 • Enakost med spoloma;
 • Poslovne priložnosti, ustvarjene s sporazumi o Vzhodnem partnerstvu, podpisanimi med EU in državami Vzhodnega partnerstva;
 • Institucionalna izgradnja med CCI in BSO, primeri dobre prakse, primerjalne analize, sodelovanje med podjetji;
 • Prenos znanja, prenos tehnologije, sinergije z obstoječimi omrežji, kot je npr. Enterprise Europe Network;
 • Ustvarjanje delovnih mest in zmanjševanje revščine;
 • Podjetja na podeželju, ki jih vodijo ženske in moški.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.