EIC Pathfinder – Podpora raziskovalnim skupinam pri raziskovanju ali razvoju napredne tehnologije

EIC Pathfinder želi preseči že znano. Vizionarsko razmišljanje lahko odpre obetavne poti do novih revolucionarnih tehnologij.

Večina sredstev je namenjenih financiranju EIC Pathfinder Open, ki zagotavlja sredstva za projekte na raznovrstnih znanstvenih in tehnoloških področjih ter za interdisciplinarne raziskave z visoko stopnjo tveganja / dobička.

EIC Pathfinder obenem financira tudi rešitve povezane s specifičnimi izzivih. V letu 2021 so določeni sledeči tematski sklopi:

  • Samozavedajoči se sistemi (ang. Awareness inside)
  • Orodja za merjenje in spodbujanje aktivnosti v možganskem tkivu
  • Nove tehnologije v celični in genski terapiji
  • Nove poti do proizvodnje zelenega vodika
  • Inženirski ‘živi’ material (ang. Engineered living material)

Komu je razpis namenjen?

Udeleženci, ki sodelujejo v projektih EIC Pathfinder, so običajno znanstveniki, podjetniški raziskovalci in raziskovalne organizacije, zagonska podjetja, visokotehnološka MSP in industrijski partnerji, ki se zanimajo za tehnološke raziskave in inovacije.

Projekti običajno vključujejo konzorcije raziskovalcev in druge partnerje iz vsaj treh različnih držav, lahko pa se prijavijo tudi posamezne skupine in manjši konzorciji (dva partnerja).

 

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.