EIC Accelerator Challange: Green Deal innovations for the Economic Recovery

EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recovery v okviru programa Horizon 2020 podpira projekte, ki bodo prispevali k vsaj enemu od osmih izpostavljenih ciljev trajnosti Zelenega dogovora.

Tematike se osredotočajo na povečanje prizadevanj EU za blažitev podnebnih sprememb in/ali prilagajanje nanje ter uresničitve ambicije ničnega onesnaževanja in okolja brez strupenosti.

Če se vaš projekt se mora zavzemati za izvajanje zelenega dogovora, tako da bistveno prispevate k vsaj enemu od naslednjih ciljev trajnosti:

  • Povečanje ambicij glede podnebja in podnebnih sprememb;
  • Dobava čiste, cenovno dostopne in varne energije;
  • Prehod industrije na čisto in krožno gospodarstvo (vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in recikliranjem);
  • Gradnja in obnova na energetsko učinkovit način;
  • Pospešitev prehoda na trajnostno in pametno mobilnost;
  • Prehod na pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem;
  • Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti (vključno z naravnimi rešitvami, ki zagotavljajo koristi za prilagajanje podnebju in njegovo ublažitev);
  • Uresničitev načrta ničelnega onesnaževanja za okolja brez strupov.

V okviru ciljev zelenega dogovora imajo posebno prednost projekti, ki vsebujejo ključne novosti za zeleno gospodarsko tranzicijo, kot so opredeljene v načrtu za oživitev Evrope.

Več o razpisu in pogojih za prijavo projektov si lahko preberete na spletni strani.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.