Primož Bencak, asistent, mag. inž. meh.

Raziskovalec
  • Šifra raziskovalca
  • 53593

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Razvoj manj kompleksnih elektronskih vezij, uporabniških vmesnikov, izdelava in izvedba simulacij v okolju MATLAB / Simulink, najbolj s področja inteligentnih regulacij. Programiranje mikrokrmilnik, digitalnih signalnih krmilnikov.

Znanstvene objave

Znanja in nepatentirane tehnologije

  • Razvoj uporabniških vmesnikov v C#, Python, MATLAB za zajem in analizo različnih meritev.
  • PKP projekt 2016/2017: Razvoj naprednih metod za določitev trdnostnih razredov bukovine (FGG na UL).
    Kratko poročilo: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/PKP_2017/Porocila_PKP_206-2017/Fakulteta_za_gradbenistvo_in_geodezijo_UniLJ.pdf

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.