Noles Jovanovič Slana, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Noles je strokovnjakinja za prenos tehnologij na Univerzi v Mariboru. Osredotoča se na področje tržnih raziskav. Med drugim nudi splošne informacije klientom o širitvi na tuje trge, svetovanje in podporo pri vprašanjih s področja prenosa tehnologij, ozavešča o finančnih instrumentih EU, svetuje in nudi podporo klientom na področju intelektualne lastnine in pri inovacijah na splošno, organizira izobraževanja in nastope na sejmih, vodi dogodke (matchmaking dogodke, konference, delavnice) za kliente, nudi podporo klientom pri iskanju poslovnih partnerjev. V Službi za prenos znanja in tehnologij UM in DIH UM skrbi za vodenje financ in administracije.

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.