STAR.APP – STudent’s Academic perfoRmance: a machine learning APProach for risk assessment and drop out prevention

Sodelujoče organizacije

  • Universidad de Zaragoza (koordinator) (ES),
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (UM FERI, SLO),
  • Centro Studi Pluriversum Srl (ES),
  • Universita Degli Studi Di Camerino (IT), E
  • Edex – Educational Excellence Corporation Limited (CY),
  • Viesoji Istaiga Socialiniu Mokslu Kolegija (LT).

Opis projekta

Partnerji bodo s pomočjo tehnologij umetne inteligence (AI) preučili trenutno stanje glede napredovanja študentov na področju visokega šolstva z namenom zmanjšanja osipa učencev in povečanja akademskih dosežkov.

Z uporabo algoritmov strojnega učenja bo v okviru projekta razvit sistem lahko opredeli profile ogroženih študentov na začetku študijskega leta in s pristopom sooblikovanja razvil nove preventivne posege osredotočene na študente, katerih napredovanje v višje letnike je ogroženo.

Aktivnosti UM FERI

Razvoj sistema strojnega učenja.