STAMINA – Prikaz inteligentne podpore odločanju pri napovedovanju in upravljanju pandemičnih kriz v Evropi in širše

Projekt STAMINA združuje 38 institucij iz 17 držav, med drugim tudi Tunizije in Turčije, torej organizacije iz držav izven EU.

STAMINA se osredotoča na razvoj nabora inteligentnih orodij za podporo odločanju pri napovedovanju in upravljanju pandemij ter prikaz praktične rabe razvitih orodij na nacionalnem in regionalnem nivoju v Evropi in širše. Nabor orodij STAMINA bo omogočil nacionalnim načrtovalcem in reševalnemu osebju, da v vsakodnevnih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvega varstva predvidijo in se odzovejo na krizne situacije.

Skupaj z orodji STAMINA bodo pripravljene tudi smernice za učinkovito izvajanje načel obveščanja o tveganjih, podprte s primeri najboljših praks medorganizacijske pripravljenosti in načrtov odzivanja. Uporaba nabora orodij STAMINA bo prikazana z 12 nacionalnimi in regionalnimi demonstratorji v manjšem obsegu in z eno obsežno čezmejno simulacijsko vajo, v katero bodo vključeni vsi konzorcijski partnerji.