ROBOTOOL1 – Novi procesi kognitivnih in fleksibilnih robotiziranih delovnih mest v orodjarstvu

Vodilni partner, prijavitelj razpisa in vodja konzorcija:

  • ETRA d.o.o.

Konzorcijski partnerji:

  • UM FERI
  • UM FL
  • EMO-Orodjarna d.o.o.

Opis problema: Partnerji si želijo optimizirati proizvodnjo ter zmanjšati stroške z razvojem hibridnega robotskega delovnega mesta.

Opis rešitve: Partnerji sodelujejo s Kompetenčnim centrom ROBOFLEX, ki je pobudnik projekta in pri izvedbi le-tega sodeluje z raziskavami in strokovno-poslovnim svetovanjem. Skupaj s strokovnjaki DIH UM partnerji identificirajo, razvijajo, testirajo in validirajo robotske fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v orodjarstvu. S skupnimi močmi bodo razvili hibridno robotsko delovno mesto (RiDM), kjer  bo robot pomagal proizvodnim delavcem pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s pomagali obogatene resničnosti (AR) ter uporabo avtomatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AGV).Prav tako bodo razvili model pametne tovarne za potrebe orodjarstva, katerega sestavni del bodo omenjena RiDM.

Najprej se bodo v razvojnem laboratoriju podjetja ETRA razvile, izdelale in testirale pilotne aplikacije RiDM, ki bodo nato prenešene v proizvodno okolje orodjarskega podjetja EMO Orodjarna, kjer se bo validirala njihova praktična uporaba ter odpravile morebitne pomankljivosti.