OUTDOC – Podatkovna podpora za doktorate v nastajajočih območjih

Sodelujoče organizacije

  • Universidad de Salamanca (koordinator) (ES),
  • IDimas (ES),
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) (SI),
  • Gorenje Surovina (SI),
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (DE),
  • ITQ GmbH (DE),
  • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (RO),
  • Brandweb (RO).

Opis projekta

Cilj projekta je prispevati k zaposljivosti doktorskih študentov na področjih obnovljivih energetskih virov ter v okviru digitalnega in tehnološkega sektorja z razvojem jasnega in enostavnega načina prehoda z magistrskega na doktorski program ter nato na trg dela. Hkrati se bo raziskovanje v okviru projekta posvetilo alternativnim načinom vključevanja na trg dela.

Kot prvi korak se bodo partnerji zato osredotočili na spodbujanje povezovanja visokošolskih zavodov in trga dela. Od zasebnih podjetij se pričakuje, da bodo opredelile kompetence, ki jih zahtevajo od doktorskih študentov. Na podlagi teh kompetenc naj bi visokošolska ustanova oblikovala priporočila in oblikovala prilagojene programe usposabljanja. Ob tem bo delovna skupina analizirala tudi rezultate raziskav izvedene na evropski ravni in oblikovala skupni spletni program usposabljanja, ki bo znatno izboljšal zaposljivost diplomantov doktorskih študijev.