Pravo 4.0 – Jean Monnet Chair “Smart and Sharing EU Economy”

Trajanje projekta: 2016-2019

Opis

Kot je junija 2015 v svojem govoru izpostavila komisarka Bienkowska, bi renesansa na digitalizaciji temelječe industrije v Evropi lahko v prihodnosti ponovno vodila do naraščanja števila delovnih mest in splošne gospodarske rasti. V okviru »Jean Monnet Chair« se je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru osredotočila na spremembe in problematiko digitalizacije Evropske ekonomije ter razvila poglobljene raziskovalne dejavnosti povezane s pravnimi izzivi, ki jih predstavlja digitalno gospodarstvo.

Regulatorjem, podjetnikom, pravnikom in drugim strokovnjakom nudi smernice o regulativnem razvoju na tem področju. V sklopu projekta so bili organizirani redni seminarji, okrogle mize in drugi dogodki, ki so se osredotočali na temame povezane s pametno ekonomijo.