Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju

Glavna institucija gostiteljica

  • KU Leuven

Tuja institucija gostiteljica

  • Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

Program

  • Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Opis problema

Nedavno ponovno odkrite in močno izboljšane metode nevronskih mrež, imenovane globoke nevronske mreže, postajajo vse bolj priljubljene kot napovedno orodje na različnih področjih zdravstva. Pokazalo se je, da globoke nevronske mreže večkrat presegajo manj zapletene modele napovedovanja, zlasti v primerih kjer je potreben inženiring spremenljivk. Po drugi strani pa ocena tveganja na podlagi globokih nevronskih mrež omogoča zelo omejeno interpretacijo dobljenih rezultatov s strani zdravstvenih strokovnjakov ali pacientov.

Opis rešitve

Za reševanje tega izziva bo projekt raziskal vložitev modelov globokih nevronskih mrež in izvzem spremenljivk z metodami vizualne analitike. Vizualna analitika (VA) združuje avtomatizirano analizo z metodami vizualizacije, da bi dobili vpogled v zapletena podatkovja in interpretabilnost modelov.

Natančneje bomo raziskali, kako lahko oblikujemo, razvijamo in ocenjujemo interaktivne tehnike vizualne analitike na podlagi različnih napovednih modelov za oceno tveganja pri kroničnih bolezni, kot sta diabetes tipa 2 (DT2) in kardiovaskularne bolezni (KVD).