Pametne IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne e-oskrbe v Sloveniji

Sodelujoče organizacije

  • SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi
  • Fakulteta za družbene vede, UL
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM

Opis problema

Potreba starejših, da bi čim dlje ostali na svojem domu, naraščajoči stroški dolgotrajne oskrbe (ki vodijo v nevzdržen zdravstveni in sistem socialnega varstva) in obremenjeni neformalni oskrbovalci so dejavniki, ki jih danes ni (več) mogoče prezreti. Ti dejavniki slovenske zakonodajalce, industrijo, raziskovalce in organizacije civilne družbe napeljujejo k razvoju na IKT temelječih podpornih storitev (PS). Kljub številnim dognanjem o pozitivnih učinkih takšnih PS, Slovenija še vedno zaostaja na področju sprejemanja pametnih storitev za aktivno in zdravo staranje (AZS).

Opis rešitve

Predlagani projekt vključuje in razvija teoretsko in empirično podprt pristop za spodbujanje sprejemanja tehnoloških rešitev za AZS. Probleme naslavlja prek treh ključnih ciljev:

  • Razumevanje možnosti za (re)design uporabnih, trajnostnih in cenovno dostopnih PS, razvitih na odprtokodni platformi, namenjenih daljšemu samostojnemu življenju ter aktivnemu in zdravemu staranju, ob upoštevanju potreb starejših in njihovih neformalnih oskrbovalcev.
  • Testiranje in evalvacija platforme in PS v realnem okolju z vključitvijo prejemnikov oskrbe in oskrbovalcev v njihovem domačem okolju.
  • Oblikovanje metodološkega pristopa, ki omogoča aktivno vključenost končnih uporabnikov v vse faze raziskovanja in razvoja (R&D) analizirane PS.