EVA4green – Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost

Sodelujoče organizacije

 • SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o. (koordinator),
 • Kolektor Group d.o.o.,
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru,
 • Cosylab d.o.o.,
 • Hidria AET Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in elektronike d.o.o.,
 • Kolektor Group d.o.o.,
 • NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.,
 • PODKRIŽNIK, specialna strojna industrija, d.o.o.,
 • RLS merilna tehnika d.o.o.,
 • TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.,
 • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani,
 • Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani,
 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto,
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Opis projekta

Program EVA4green sodi v prednostno področje MOBILNOST in prinaša konkreten načrt razvoja 22 novih izdelkov, katerih konkurenčna prednost na trgu se bo izkazovala skozi 40 načrtovanih inovacij in 16 mednarodnih patentnih prijav. Področja razvoja izdelkov so izbrana tako, da podpirajo usmeritve globalne avtomobilske industrije, strategije EU in tudi nacionalnih razvojnih programov.

Delo bo usmerjeno v štiri ključna področja:

 • motor z notranjim zgorevanjem,
 • komponente in sistemi za elektrifikacijo glavnega pogona vozila,
 • mehatronski sklopi kot pomožni sistemi v vozilih ter
 • komponente in sistemi za varnost in udobje.

Prebojne rešitve bodo dosežene z uvajanjem novih materialov, nižanjem teže komponent, razvojem napredne senzorike, uvajanjem rešitev s področja omogočitvenih tehnologij ob hkratni optimizaciji konceptov in konstrukcij.