ENviSION – EmpoweriNg SME business model InnovatiON

Sodelujoče organizacije

  • Technische Universiteit Delft (Nizozemska)
  • Turun Yliopisto (Finska)
  • Innovalor BV (Nizozemska)
  • Univerza v Mariboru (Slovenija)
  • Universidad de Mauricia (Španija)
  • Acrosslimits LTD (Malta)
  • Bgator OY (Finska)
  • Kauno Technologijos Universitetas (Litva)
  • Lef Marketing & Events BV (Nizozemska)

Opis problema

Doseganje ciljev zastavljenih v okviru strategije Evropa 2020 in Innovation Union zahteva veliko več kot le tehnološke inovacije. V akademski skupnosti je inovacija poslovnih modelov (ang. Business Model Innovation oz. BMI) že dolgo prepoznana kot ključ za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti. Vendar raziskave ter znanstvena spoznanja na področju BMI ne dosegajo MSP-jev, prav tako pa primanjkuje znanja o tem, kako MSP v praksi izvajajo BMI.

Opis rešitve

Spodbujanje MSP-jev pri vpeljevanju in izvajanju BMI zahteva nove pristope. S pomočjo že obstoječih mrež in skupnosti so bili iz študij primerov, ki so bile izvedene v prav vseh evropskih regijah in panogah ter dopolnjene s spoznanji iz drugih vodilnih držav po vsem svetu, izbrane najboljše prakse in vpogledi v poslovne modele (BM).

Namen je bil ustvariti ogromno in bogato knjižnico vzorcev poslovnih modelov in upravljavskih struktur, ki bodo na voljo na platformi za podporo MSP-jem v teh skupnostih. Ob tem je so MSP-jem v okviru platforme na voljo inovativna orodja, ki jim lahko olajšajo razvoj, vrednotenje in načrtovanje novih poslovnih modelov.