EDIH DIGI-SI

Konzorcij DIGI-SI pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH SlovenijaTehnološki park LjubljanaArcturITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje. Vzpostavitev EDIH je načrt Evropske komisije v okviru Programa za digitalno Evropo s ciljem pospeševanja digitalnega preboja Evropske unije oziroma približanja digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi v EU.

Namen EDIH-ov je tako aktivno pospeševanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, masovni podatki, razširjena/navidezna resničnost ob zagotavljanju kibernetske varnosti ter potrebnih digitalnih znanj. Digitalizacijo na omenjenih področjih bo EDIH Konzorcij DIGI-SI dosegal med drugim v obliki podpore gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj napredne digitalne tehnologije so in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti podjetij in organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom; ter v obliki pomoči pri iskanju financiranja.

S predvidenimi storitvami se bo EDIH Konzorcij DIGI-SI osredinil na implementacijo izbranih digitalnih tehnologij v slovenskem in evropskem gospodarstvu ter javnem sektorju.

Tako bo lahko javni sektor nadgradil svoje poslovanje in s tem zagotovil, da bodo trenutni poslovni procesi učinkovitejši za vse akterje, podjetja pa bodo imela možnost izboljšati svoj položaj na domačem, evropskem in svetovnem trgu z digitalizacijo svojih procesov, storitev in izdelkov ter s tem prispevala k večji dodani vrednosti slovenskih produktov in storitev.