CyberSec4Europe – Mreža kompetenčnih centrov za kibernetsko varnost za Evropo

Koordinator projekta

  • Prof. Dr. Kai Rannenberg (Goethe University Frankfurt, Nemčija)

Nosilec projekta na UM FERI

  • doc. dr. Marko Hölbl

Opis

CyberSec4Europe je raziskovalni konzorcij 45 partnerjev iz 21 držav članic EU in pridruženih držav. V okviru projekta bodo preizkušene in prikazane možne strukture upravljanja mreže kompetenčnih centrov s pomočjo uporabne dobrih praks, ki rezultirajo iz strokovnega znanja in izkušenj projektnih partnerjev, vključno s koncepti, kot sta CERN in US NIST.

CyberSec4Europe bo naslavljal ključne direktive in uredbe EU, kot so PSD2, eIDAS, GDPR in ePrivacy, in pomagal pri implementaciji Zakona o kibernetski varnosti EU (ang. EU Cybersecurity Act), vključno s podporo razvoju certifikacijskega okvira in v sodelovanju z agencijo ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). V okviru projektnega konzorcija je tudi 26 članov organizacije ECSO (European Cyber Security Organisation), ki so dejavni v vseh 6 delovnih skupinah ECSO-ta, vključno s predsedovanjem številnim podskupinam za certificiranje kibernetske varnosti, vertikalnim sektorjem in mednarodnim sodelovanjem. So tudi predstavniki v upravnem odboru ECSO in upravnem odboru javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost. Partnerji CyberSec4Europe naslavljajo 14 ključnih področij kibernetske varnosti, 11 tehnoloških vidikov in aplikacij ter 9 ključnih vertikalnih sektorjev, ki se pojavljajo tudi znotraj strukture ECSO-ta.

Partnerji CyberSec4Europe z več kot 100 projekti s področja kibernetske varnosti obravnavajo celovit sklop izzivov na področju kibernetske varnosti. Tako imenovani projektni demonstratorji (ang. project demonstrators) naslavljajo izzive kibernetske varnosti v vertikalnih sektorjih, kot so digitalna infrastruktura, finance, vladna in javna varnost, zdravje in medicina ter promet. Poleg predstavitve strukture upravljanja in delovanja mreže bo CyberSec4Europe razvil načrt in priporočila za izvajanje mreže kompetenčnih centrov z uporabo praktičnih izkušenj, pridobljenih v okviru projektu.