CROSSRISK – Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Sodelujoče organizacije

  • Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Kundenservice Steiermark (A),
  • Univerza v Mariboru (SI),
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) (SI),
  • FH JOANNEUM GmbH (A),
  • Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) (SI),
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SI),
  • Land Kärnten – Lawinenwarndienst Kärnten (A),
  • Amt der Steiermärkischen Landesregierung (A).

Opis problema

Tveganja, povezana z dežjem in snegom, sodijo med ključne izzive v programskem SI-AT območju. Na to kažejo dogodki, kot so bili denimo poplave septembra 2010, obsežni plazovi februarja 2009 ali škoda zaradi velike količine snega spomladi 2016. Napovedi in opozorila, povezani s takšnimi dogodki, na slovensko-avstrijski meji trenutno niso usklajeni in institucijam, pristojnim za izdajanje opozoril, običajno primanjkuje finančnih in kadrovskih sredstev za zadovoljiv razvoj najsodobnejših orodij.

Opis rešitve

Glavni učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in snega, njihova čezmejna usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Poleg tega se bo izboljšal pretok informacij med pristojnimi institucijami v obeh državah in dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov. Inovativne vidike projekta CROSSRISK predstavljajo nova orodja za opozarjanje in inovativni koncepti za posredovanje in razširjanje informacij ter izobraževanje, ki bodo vodili k večji ozaveščenosti o tveganjih in priložnostih za ciljne skupine ter posledično k večji varnosti.