CONCORDIA – Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation

Koordinator projekta

  • Bundeswehr University Munich

Nosilec projekta na UM FERI

  • Prof. Dr. Tatjana Welzer Družovec

Opis projekta

CONCORDIA je štiriletni multidisciplinarni raziskovalni in inovacijski projekt, ki bo imel skupaj s preostalimi tremi pilotskimi projekti, vodilno vlogo pri povečevanju učinkovitosti kibernetske varnosti EU. Projekt, ki se je začel januarja 2019, koordinira Raziskovalni inštitut CODE Univerze Bundeswehr v Münchnu in vključuje skupaj 46 partnerjev. »CONCORDIA integrira kompetence za kibernetsko varnost za krepitev evropske digitalne suverenosti«, je dejala prof. Gabi Dreo (sicer pa diplomantka Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), izvršna direktorica CODE. Konzorcij vključuje 23 partnerjev iz industrije in drugih organizacij ter 23 partnerjev iz akademskega sveta.

CONCORDIA bo Evropi pomagala okrepiti njene varnostne zmogljivosti ter zaščititi njeno digitalno družbo, gospodarstvo in temeljna načela podatkovne družbe za varnost in zasebnost. Projekt sprejema vključujoč pristop, ki spodbuja široko zavezništvo in pokriva evropske raziskovalne, industrijske in javne sektorje. Z razvojem inovativnih, tržno sprejemljivih rešitev za zaščito Evrope pred kibernetskimi napadi bo projekt izkoristil edinstveno zbirko znanja in talentov Evrope na področju IKT in kibernetske varnosti ter vzpostavil evropski izobraževalni ekosistem za kibernetsko varnost.

Projekt bo temeljni instrument za spodbujanje odličnih raziskav, tržnih inovacij, usposabljanja in raziskovalnega načrta za kibernetsko varnost v Evropi. V tem kontekstu je vizija CONCORDIE ustvariti skupnost, graditi mostove in postaviti temelje za uspešna sodelovanja med vsemi zainteresiranimi stranmi. Prispevek proračuna projekta znaša 16 milijonov EUR evropskih sredstev in dodatno financiranje v višini 7 milijonov EUR, ki ga prispevajo nacionalni organi in industrija.