CoEfficient – Collaborative Framework for Energy Efficient SME Systems

Sodelujoče organizacije

  • Univerza v Mariboru, vodilni partner (Slovenija)
  • Regionalna razvojna agencija Mura (Slovenija)
  • Inštitut za transport in logistiko (Italija)
  • Nacionalno združenje obrti ter malih in srednjih podjetij Modena Province Association (Italija)
  • SATA Advanced Technology Application (Italija)
  • Valenciaport fundacija za raziskave, promocijo in poslovne študije v regiji Valencija (Španija)
  • CIERVAL (Španija)
  • AFT Regionalna delegacija Rhone Alpe (Francija)
  • Regionalna razvojna agencija Slavonije in Baranje (Hrvaška)
  • Center za podjetništvo Osijek (Hrvaška)

 

Opis problema

V primerjavi z velikimi podjetji, so MSP na splošno počasnejša pri sprejemanju energetsko učinkovitih rešitev, saj ni dovolj komunikacije in usklajevanja med razvojnim sektorjem in sistemi MSP, kar očitno preprečuje prenos tehnologije in znanja. Predpostavka, na kateri temelji ta projekt, je, da bo stalni okvir sodelovanja za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov, povezoval mala in srednja podjetja, sektor R&R, kot tudi druge institucionalne akterje na območju Sredozemlja in se bo s tem izboljšalo sodelovanje med MSP in sektorjem R&R in sprožilo pomembne vedenjske in tehnološke spremembe na področju energetsko učinkovitih operacij in proizvodnih procesov.

 

Opis rešitve

CO-EFFICIENT je usmerjen v napredek inovativnosti in že razpoložljivih tehnologij za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v poslovanju in proizvodnih procesih sredozemskih malih in srednjih podjetij.

Okvir sodelovanja, ki se uporablja v vseh partnerskih državah z vzpostavitvijo lokalnih LL pilotov, bo usklajeval čezmejne »žive laboratorije«, ki delujejo v vseh partnerskih državah in si prizadevajo vključiti R & R organizacije, MSP in druge zainteresirane strani, da sodelujejo pri ustvarjanju novih rešitev za boljšo uporabo energije v proizvodnji in operacijah