Co4AIR – Računalniki, spoznavanje in komunikacija v nadzoru: strateško partnerstvo

Sodelujoče organizacije

 • Universite de Valenciennes et du Hainatu-Cambresis (koordinator) (F),
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (UM FERI) (SI),
 • Universidad del pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (ESP),
 • Universite de Remis Champagne-Ardenne (F),
 • Universitatea technica Cluj-Napoca (RO),
 • Universidade do Algarve (P),
 • European University Foundation – Campus Europae  (LUX),
 • Bayerische Julius-Maximilians Universität Wurzburg (D).

Opis projekta

Co4AIR vzpostavlja strateško partnerstvo osmih evropskih institucij, ki se specializirajo na področje računalništva, kognicije in komunikacije (Co3) ter nadzora, torej področja, ki temelji na računalništvu, matematiki, telematiki, robotiki, računalniški arhitekturi, vgrajenih sistemih, sistemih v realnem času in mnogih drugih.

V okviru projekta Co4AIR so si partnerji zadali tri cilje, ki se navezujejo na omenjeno področje:

 1. Preučiti vrzeli med teorijo in prakso pri poučevanju Co3 v nadzoru,
 2. Razvoj in testiranje novih vsebin tečaja, ki vključuje izobraževanja iz večih sektorjev,
 3. Oblikovanje in razvoj pedagoškega multimedijskega izdeleka in študentskega tekmovanja; oba bosta validirana v okviru dveh poletnih šolah  organiziranih s strani projektnih partnerjev.

Ob ustvarjanju ključnih kompetenc v sodobnem Co3 v izobraževanju projekt razvija in testira orodja za ocenjevanje in prenos le-teh.