Certified Digital Accessibility Training

Sodelujoče organizacije

  • Institut za napredno upravljanje komunikacij (koordinator) (SI)
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (UM FERI) (SI),
  • Centrum Zrownowazonego Rozwoju HORYZONTY (PL),
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (PL),
  • Nikoletta Georgogianni Best Cybernetics Single Member Private Company (GR),
  • Soluciones Tecno-Profesionales S.L. (SP).

Opis projekta

V projekt je vključenih 6 partnerskih organizacij iz štirih evropskih držav: Slovenije, Poljske, Grčije in Španije. Partnerji skupaj razvijajo certificirano izobraževanje na temo digitalni dostopnosti, ki bo na voljo različnim skupinam ključnih akterjev in predstavlja odgovor na vse večje potrebe trga dela po strokovnem znanju na področju digitalne dostopnosti v Evropi.

Izobraževanje bo nudilo specializirane tečaje za sledeča delovna mesta:

  • Upravitelj digitalne dostopnosti;
  • Preizkuševalec digitalne dostopnosti;
  • Spletni razvijalec s strokovnim znanjem na področju digitalne dostopnosti;
  • Spletni oblikovalec s strokovnim znanjem na področju digitalne dostopnosti.

Projekt bo prispeval k boljšemu dostopu do usposabljanja in kvalifikacij za vse ter omogočil brezplačen dostop in prenos vsebinobjavljenih na v spletnem okolju.