CentraLab – Central European Living Lab for Territorial Innovaiton

Sodelujoče organizacije

 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Kranj, Slovenija)
 • CyberForum e.v. (Karlsruhe, Nemčija)
 • University of Vorarlberg (Dornbirn, Austria)
 • Czech Centre for Science and Society (Praga, Češka)
 • Informatica Trentina SpA (Trento, Italija)
 • Corvinno Technology Transfer Centre Nonprofit Public Ltd. (Budapest, Madžarska)
 • Technical University of Košice (Košice, Slovaška)
 • Piedmont Region (Torino, Italija)
 • Higher School of Management Konin (Konin, Poljska)

Opis

Namen in cilji projekta CentraLab so osredotočeni na predstavitev in testiranje pristopa ‘živih laboratorijev’ v regionalnem in transnacionalnem okolju. Pristop ‘živih laboratorijev’ je namenjen podpori sodelovanja med podjetji, prebivalci in predstavniki politike.  Temelji na uporabi obstoječih resursov (ljudi, znanja, virov) in  poudarja pomembnost:

 • zgodnjega vključevanja končnega uporabnika v inovacijski proces,
 • minimiziranja inovacijske vrzeli med tehnološkimi rešitvami in plasiranjem končnih produktov in storitev na trg
 • zgodnjega vrednotenja družbeno-ekonomskih vplivov razvoja novih tehnologij.

V okviru projektnih aktivnosti, 10 partnerjev, iz 8. evropskih držav, raziskuje potenciale pristopa odprtega inoviranja na dveh ravneh:

 • na politični ravni, s ciljem priprave priporočil o dodani vrednosti živih laboratorijev pri upravljanju regionalne inovacijske politike,
 • na izvedbeni ravni, z razvojem in izvedbo 10. pilotnih projektov, na tematskih področjih: energetika, eko-turizem, mikro MSP mreže, mediji in kreativnost, okolje in izobraževanje, klimatske spremembe, management odpadkov, razvoj podeželja in e-zdravje.