Center odličnosti InnoRenew

Sodelujoče organizacije

 • Univerza Na Primorskem
 • Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung Ev (Fraunhofer WKI)
 • Univerza v Mariboru (UM)
 • Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS)
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
 • Inštitut za celulozo in papir (ICP)
 • Zavod e-Oblak, poslovne in raziskovalne dejavnosti (Zavod e-Oblak)
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
 • Center odličnosti InnoRenew (CoE)

Opis projekta

Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE bomo osredotočali na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih inštitucij:

 • Modifikacija lesa,
 • Restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).