ALBATTS – Alliance for Batteries Training and Skills

Opis projekta

Projekt ALBATTS, katerega koordinator je Skellefteå kommun (Švedska), združuje 20 partnerjev iz industrije in akademske sfere iz 10 evropskih držav. V okviru Univerze v Mariboru v projektu sodelujejo raziskovalci Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Namen projekta ALBATTS je, da zainteresirane strani v vrednostni verigi baterij in elektromobilnosti sodelujejo in razvijejo odprt načrt za izobraževanje in usposabljanje v hitro razvijajočem se kritičnih sektorjih evropske proizvodnje, prometa, okolja in vsakdanjega življenja. Stanje tehnike bomo analizirali s pomočjo treh namenskih delovnih sklopov.