Predstavili smo se na letnem dogodku digitalnih inovacijskih stičišč: Digitising European Industry Stakeholder Forum 2019 v Madridu

25/11/2019

Udeležili smo se letnega dogodka digitalnih inovacijskih stičišč: “Digitising European Industry Stakeholder Forum 2019” v Madridu, kjer je sočasno potekal tudi zaključni dogodek projekta DIHELP. 30 digitalnih inovacijskih stičišč iz vse Evrope se je predstavilo na Forumu ter iskalo komplementarne partnerje za sodelovanje v prihajajočem “Digital Europe Programme”.

 

Dogodek vsako leto organizira Evropska komisija v sodelovanju z eno državo članico v okviru pobude za digitalizacijo evropske industrije (DEI). Letošnja izdaja se je v sodelovanju s španskim ministrstvom za industrijo, trgovino in turizem osredotočila na “Središča za umetno inteligenco in digitalne inovacije – po letu 2020”

Umetna inteligenca že kaže svoj potencial za spopadanje z dolgoročnimi izzivi in ​​za zagotavljanje stroškovno učinkovitih rešitev. Evropske politike podpirajo ta potencial preko digitalnih inovacijskih stičišč, industrijskih partnerstvev in številnih dodatnih pobud, ki vključujejo instrumente financiranja in druge priložnosti. Po drugi strani pa etične posledice in zakonodajne pobude dobivajo vidno mesto v projekcijah politik po letu 2020.

Ker aplikacije za umetno inteligenco (AI) hitro postajajo osrednji element številnih industrijskih okolij, so prihajajoči programi Horizon Europe in Digital Europe oblikovani tako, da močno podpirajo naložbe v razvoj in razširjeno uvajanje digitalnih tehnologij. Razpravljali smo o tem, kako digitalna preobrazba oblikuje industrijo po Evropi in kako jo je mogoče preusmeriti v močan in inovativen industrijski ekosistem.

Dogodek je različnim akterjem, vključenim v digitalno vrednostno verigo, omogočil izmenjavo izkušenj, izmenjavo najboljših praks in razpravo o prihodnosti evropske digitalne industrijske politike. Med njimi so bili predstavniki držav članic in regij, nacionalnih pobud za digitalizacijo, industrije, MSP, akademskega sveta, digitalnih inovacijskih stičišč in raziskovalnih in tehnoloških centrov.

 

 

 

Skip to content