Potrjeno: Konzorcij DIGI-SI ima status EDIH – Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča!

17/6/2022

Po tem, ko se je lanskega februarja na podlagi ocen medresorske strokovne komisije Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 59. redni seji vlade RS odločilo, da se Evropski komisiji kot izbranega nacionalnega kandidata za status EDIH (European Digital Innovation Hub) predlaga tudi konzorcij DIGI-SI, se je konzorcij na čelu z Univerzo v Mariboru s polno paro pričel pripravljati na prijavo na evropskem nivoju. Tako je letos Konzorcij DIGI-SI z vsemi svojimi napori in prizadevanji dosegel zadan cilj in si pridobil status EDIH tj., Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, za katerega se je potegovalo kar 331 kandidatov.

Konzorcij DIGI-SI pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenija, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje. Vzpostavitev EDIH je načrt Evropske komisije v okviru Programa za digitalno Evropo s ciljem pospeševanja digitalnega preboja Evropske unije oziroma približanja digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi v EU.

Namen EDIH-ov je tako aktivno pospeševanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, masovni podatki, razširjena/navidezna resničnost ob zagotavljanju kibernetske varnosti ter potrebnih digitalnih znanj. Digitalizacijo na omenjenih področjih bo EDIH Konzorcij DIGI-SI dosegal med drugim v obliki podpore gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj napredne digitalne tehnologije so in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti podjetij in organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom; ter v obliki pomoči pri iskanju financiranja.

S predvidenimi storitvami se bo EDIH Konzorcij DIGI-SI osredinil na implementacijo izbranih digitalnih tehnologij v slovenskem in evropskem gospodarstvu ter javnem sektorju.

Tako bo lahko javni sektor nadgradil svoje poslovanje in s tem zagotovil, da bodo trenutni poslovni procesi učinkovitejši za vse akterje, podjetja pa bodo imela možnost izboljšati svoj položaj na domačem, evropskem in svetovnem trgu z digitalizacijo svojih procesov, storitev in izdelkov ter s tem prispevala k večji dodani vrednosti slovenskih produktov in storitev.

 

Skip to content