Konzorcij DIGI-SI, potrjen kot nacionalni kandidat za EDIH

25/2/2021

Na 59. redni seji je vlada RS seznanila z izborom kandidatov, prijavljenih na javni poziv za izbor digitalnih inovacijskih stičišč (DIH) za Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH), s sedežem v Sloveniji, za kandidaturo za EDIH.

Na podlagi ocen medresorske strokovne komisije Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sta omenjeni ministrstvi predlagali, da se Evropski komisiji kot izbranega nacionalnega kandidata za EDIH med drugim predlaga konzorcij DIGI-SI, katerega koordinator je Univerza v Mariboru oz. DIH UM. Konzorcij DIGI-SI zraven DIH UM kot koordinatorja, sestavlja še pet DIH-ov in sicer (1) DIH Slovenija, (2) Inštitut Jožef Štefan, (3) Tehnološki park Ljubljana, (4) Arctur ter (5) DIH Agrifood.

Evropska komisija je v okviru Programa za digitalno Evropo (ang. Digital Europe Programme: DEP) predvidela vzpostavitev evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (ang. European Digital Innovation Hubs: EDIH).

EDIH-i bodo v DEP imeli osrednjo vlogo pri spodbujanju digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja, s fokusom na uvajanje novih pristopov, procesov, postopkov itd. z uporabo naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, super-računalništvo (HPC) ter ob podpori kibernetske varnosti ter drugih digitalnih tehnologij. Prav tako je cilj nuditi podjetjem podporo pri eksperimentiranju in testiranju svojih naprednih digitalnih rešitev (predvsem iz področja Industrije 4.0 in 5.0), seznanitev z možnostjo sodelovanja z raziskovalci, drugimi regionalnimi podjetij, spoznavanje dobrih praks iz evropskega prostora, nadgradnjo znanj in kompetenc ali pridobitev svetovanja glede digitalne preobrazbe.

EDIH-a bo tako imel osrednjo vlogo pri vzpostavljanju nujno potrebnega inovacijskega ekosistema za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, pri čemer bodo aktivnosti le tega izvedene v obliki enotne točke vstopa za gospodarstvo oz. v obliki stičišča med raziskovalci Univerze v Mariboru in konzorcijskih partnerjev, raziskovalno infrastrukturo ter gospodarstvom oz. javno upravo. DIH UM kot koordinator EDIH-a bo imel tudi pomembno vlogo pri delovanju bodočega Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru – INNOVUM.

V drugi fazi postopka bo Evropska komisija objavila lasten postopek in pozvala predlagane izbrane nacionalne kandidate za EDIH k oddaji prijave ter izpeljala svoj postopek ocenjevanja vlog in sprejela končno odločitev o izboru. EDIH-i s sedežem v Sloveniji bodo postale le tiste entitete, ki bodo izbrane v obeh fazah postopka.

Skip to content