Evropska komisija objavila pregled projektov iz področja blockchaina

14/2/2022

Do danes je bilo načrtovanih in porabljenih za podporo raziskav in inovacij, povezanih z blockchain, že 347 milijonov EUR sredstev EU.

V zadnjih letih je bila Evropska komisija dejavna pri raziskovanju potreb po raziskavah in financiranju, povezanih s tehnologijami veriženja blokov in DLT. Pripravili so pregled tekočih in pripravljenih evropskih projektov in pilotov, povezanih z blockchainom in DLT po vsej Evropi.

Vir: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/overview-eu-funded-blockchain-related-projects

Projekti, ki jih financira EU

Kar zadeva raziskave in inovacije, je EK, zlasti v okviru programa Obzorje 2020, financirala več projektov EU, v katerih blockchain in DLT prispevata k nastanku novih paradigem zaupanja ter družbenih, tehničnih in infrastrukturnih rešitev. Primer projektov, ki jih financira Obzorje 2020, je ukrep European Blockchain Pre-Commercial Procurement (PCP), ki je prejel skupno 7 milijonov evrov sredstev od ES.

Sklad za povezovanje Evrope (CEF) financira postavitev infrastrukture za storitve blockchain (EBSI) EU, vključno s primeri uporabe, dogovorjenimi v okviru partnerstva EU za blockchain (EBP). EBP sestavlja 27 držav članic EU, Norveška in Lihtenštajn.

Leta 2019 je Evropski investicijski sklad (EIF) s podporo Evropske komisije začel izvajati naložbeno shemo umetne inteligence in blockchaina za povečanje financiranja tehnologije v Evropi. 100 milijonov EUR je bilo na voljo tveganim kapitalom, ki podpirajo ustrezne tehnologije. Shema je bila zelo uspešna in je leta 2020 pridobila več kot 700 milijonov EUR za naložbe kot sklade tveganega kapitala v evropska zagonska podjetja. Shemo so dopolnjevali drugi naložbeni ukrepi, ki jih upravlja EIF. Podpora tveganemu kapitalu za globoko tehnologijo, vključno z blockchainom, se bo nadaljevala v obdobju 2021–2027 s finančno podporo Evropske komisije prek svojega novega programa InvestEU.

Pilotni projekti EU

EK upravlja tudi pilotne projekte Evropskega parlamenta, ki so na primer privedli do ustanovitve European Blockchain Observatory and Forum.

Komisija je ustanovila tudi nagrade EU (npr. nagrada Blockchain for Social Good).

Več projektov in poročil

Teme in tehnologije

Za namene poročila so projekte, ki jih financira EU, združili v te sektorje:

  • Varnost (kibernetska varnost, varnost podatkov itd.)
  • Javne storitve Internet stvari in internet naslednje generacije
  • Trajnost – proizvodnja, sledljivost, krožni tekstil itd.
  • Trajnost – energija in promet
  • Napredna proizvodnja
  • 5G, AI in veliki podatki
  • Varnost hrane
  • Podpora inovacijam, študije itd.
  • Mediji in družbeni mediji

Seznam projektov najdete TUKAJ

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/overview-eu-funded-blockchain-related-projects

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/overview-eu-funded-blockchain-related-projects

Skip to content