Moč podatkov pri digitalnem opisu izdelkov


Pri predstavitvi in ​​raziskovanju izdelkov, predvsem pa pri prodaji, imajo internet in spletni procesi vse pomembnejšo vlogo. Več kot 30 odstotkov vseh naročil in postopkov naročil je že obdelanih prek spleta – in trend še narašča.

Za proizvajalce in trgovce to pomeni, da morajo biti, če želijo biti uspešni v mednarodnem e-poslovanju, optimalno umeščeni na področje IT: z uporabljeno strojno in programsko opremo, z vsemi ustreznimi notranjimi poslovnimi procesi, predvsem pa z izmenjavo podatkov o izdelkih, ki jih proizvajajo, prodajajo.

Šele tedaj, ko trgovci prejmejo idealno pripravljene podatke o izdelkih in katalogih, jih bodo lahko uporabili v svojih katalogih in prodajnih sistemih ter tako proizvajalcem zagotovili prodajo.

Če pogledate trenutni proces in izmenjavo podatkov med proizvajalci in trgovci, postane jasno, da še zdaleč ni doseženo idealno stanje.
Nasprotno: številni procesi so šele v povojih, zato proizvajalce in trgovce stanejo veliko časa in denarja. Eden od razlogov za to so pogosto zelo različni in raznoliki formati datotek ter opisi izdelkov, s katerimi sodelujejo različni proizvajalci in jih posredujejo trgovcem. Ker ti niso strukturirani na enak način, nastanejo visoki stroški za prilagajanje in preoblikovanje po prenosu, predvsem pa za usklajevanje med nivoji trgovanja. To so omejitve zaradi visokega pritiska na marže, skrajšanih življenjskih ciklov izdelkov, itd.

V današnjem času imajo podatki pomembno vlogo. Kot je nafta poganjala industrijsko revolucijo, podatki poganjajo digitalno revolucijo.

Udeležencem ne bomo mogli ponuditi kave zaradi spletne izvedbe delavnice, zato bodo pa deležni pomembnih informacij kot so:

  • Predstavitev optimalnega procesa upravljanja s podatki
  • Kako lahko organiziramo upravljanje s podatki v podjetju
  • Kakšna so orodja in kako izberemo primerna glede na naše potrebe
  • Kje začeti in kako si vse poenostaviti
  • Kako je upravljanje s podatki izdelkov povezano z ETIM (European tehnical information model)

Preberite več