Demistifikacija tehnologij kibernetske varnosti


V sredo, 29. novembra 2023, bo v spletni obliki od 11.00 do 15.00 potekal demistifikacijski seminar na temo tehnologij kibernetkse varnosti.

Demistifikacija kibernetske varnosti banner

Razvoj informacijskih tehnologij in interneta pomenita vedno večjo količino podatkov in digitalnih storitev, kar za seboj potegne izzive kibernetske varnosti. Zagotavljanje kibernetske varnosti vključuje tehnične in netehnične vidike. V okviru seminarja se bomo osredotočali na koncepte in tehnologije kibernetske varnosti, ki so pogosto napačno ali nepopolno razumljeni oz. sploh niso poznani.

V okviru seminarja bodo predstavljeni različni vidiki kibernetske varnosti. Tako bodo predstavljene osnove kriptografije, s čimer želimo razbliniti misterij okoli tehnologij, ki so osnova številnim varnostnim mehanizmom. Uporaba kriptografije se navezuje tudi na digitalna potrdila in infrastrukturo javnih ključev. Razjasnili bomo pojme kot so elektronski podpis, digitalno potrdilo, SIGEN-CA, eOsebna, ipd. ter možnosti uporabe v praksi. Pomemben vidik varovanja informacijskih sistemov predstavlja tudi varovanje komunikacijske povezave, za kar lahko uporabljamo tehnologiji kot sta HTTPS in VPN, kjer bomo naslovili napačne predstave, povezane z omenjenima pojmoma. S predstavitvijo novih možnosti uporabe biometrije, FIDO 2 oz. PassKey bomo naslovili vidik overjanja uporabnikov. Dotaknili se bomo tudi prihodnosti kibernetske varnosti v dobi kvantnih računalnikov ter zaključili seminar s celovitim pristopom k informacijski varnosti, sistemom za upravljanje informacijske varnosti.

Seminar bosta izvedla izr. prof. dr. Marko Hölbl in dr. Marko Kompara iz Laboratorija za podatkovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru.

Datum: 29. 11. 2023

Trajanje: 11.00-15.00

Lokacija: MS Teams

Področje: kibernetska varnost

Prijavite se na dogodek tukaj.