Digitalizacija energije: najboljše prakse za izmenjavo podatkov

22/2/2022

Evropska komisija pripravlja akcijski načrt za digitalizacijo energetskega sektorja, da bi razvila učinkovit, konkurenčen trg za digitalno energetsko infrastrukturo in digitalne energetske storitve, ki so kibernetsko varne in trajnostne.

Evropska Komisija je pripravila niz šestih delavnic o digitalizaciji energetskega sistema, ki sta jih soorganizirala Generalni direktorat za energetiko (DG ENER) in Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CNECT). Prva izmed delavnic je potekala 16. februarja, na njej pa so razpravljali o potencialu energije v okviru digitalizacijo našega gospodarstva in družbe. Naslednji dogodek je potekal 18. februarja in je zajemal učinkovito integracijo električnih vozil v elektroenergetski sistem in okvir za izmenjavo podatkov.

Dvojni zeleni in digitalni prehod zahtevata bolje delujoč, pameten, integriran in medsebojno povezan energetski sistem, kjer se lahko na hitro spreminjajočem se trgu pojavijo novi poslovni modeli. Sporočilo iz julija 2020 o spodbujanju podnebno nevtralnega gospodarstva je kot enega ključnih ukrepov za pospešitev izvajanja digitalnih rešitev predlagalo sprejetje sistemskega akcijskega načrta za digitalizacijo energije.

Cilj akcijskega načrta je prispevati k izvajanju svežnja čiste energije in ciljev evropskega digitalnega desetletja. Zagotavljal bo rešitve za premagovanje izzivov, povezanih s kibernetsko varnostjo, upravljanjem dostopa do podatkov, varstvom in zasebnostjo podatkov ter naraščajočo porabo energije IKT, hkrati pa bo državljane EU postavil v središče energetskega sistema in koristil okolju. Izgradnja skupnega evropskega prostora energetskih podatkov bo ustvarila enoten trg energetskih podatkov in podprla energetski prehod. Pomagal bo povezati obstoječe projekte, kot je Open DEI, in izkoristiti sinergije z drugimi podatkovnimi prostori, zlasti s podatkovnim prostorom mobilnosti za podporo elektrifikaciji prometa. Podatkovni prostori bodo podprti v okviru programa Horizon Europe in programa Digitalna Evropa.

Komisija je posebno pozornost namenila usklajevanju digitalne in energetske strategije, hkrati pa združuje zainteresirane strani z različnih področij (električna omrežja, polnjenje električnih vozil, energetsko učinkovite zgradbe) in zagotavlja, da politike EU ustvarijo zagon na trgu, namesto da postanejo breme in mašilo digitalne preobrazbe industrije.

Delavnice: digitalizacija energetskega sistema

Akcijski načrt za digitalizacijo energije

VIR: Evropska Komisija

Skip to content